رهبری

ریاست مرکز

معرفی
دکتر فرشاد شیخ اسماعیلی
 
Dr.Farshad Sheikhesmaeili
 
 مدرک تحصیلی: 

 فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

 Sub specialist of Gastroenterology