رهبری

فعالیت ها

  •       میزبانی تورهای تحقیقاتی و برگزاری فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان .
  •         برگزاری کارگاه آموزشی Workshop.
  • انجام  پایان نامه در دوره های عمومی و رزیدنتی.