رهبری

هیئت موسس

  •   دکتر فرشاد شیخ اسماعیلی - فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
  •       دکتر کامبیز یزدان پناه - فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
  •     دکتر عزت الله رحیمی - متخصص داخلی
  •    دکتر پدرام عطایی - فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
  •  دکتر علی جلیلی - PhD هماتولوژی