رهبری

اعضا شورای پژوهشی

ردیف


نام ونام خانوادگی

تحصیلات

ایمیل

سمت در مرکز

 1
فرشاد شیخ اسماعیلیفوق تخصص گوارش وکبد بالغین
 Dr_S_Smaili@yahoo.com ریاست مرکز

2


وحید یوسفی نژاد

متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها

Hooman56y@yahoo.com

معاون پژوهشی مرکز

3


کامبیز یزدان پناه

فوق تخصص گوارش وکبد بالغین

Kyazdan4@yahoo.com

(عضوموسس)

4


عزت الله رحیمی

متخصص داخلی

E_rahimi258@hotmail.com

(عضوموسس)

5


علی جلیلی

دکتری هماتولوژی

Ali130@gmail.com

(عضوموسس)

6


پدرام عطایی

فوق تخصص گوارش کودکان

Pedram_ataee2006@yahoo.com

(عضوموسس)

7


بایزید قادری

فوق تخصص انکولوژی

Bayzidg@yahoo.com

عضو

8


محمد براری

متخصص عفونی

mdbrari@gmail.com

عضو

9


نسرین مقیمی

فوق تخصص روماتولوژی

Nassrin_43in@yahoo.com

عضو

10


صفورا درخشان

PhD باکتری شناسی

Sderakhshan76@gmail.com

عضو

11


باران پرهیزکار

فوق تخصص گوارش وکبد بالغین

 

Baran_parhizkar@yahoo.com

عضو

12


منوچهر احمدی هدایتی

PhD باکتری شناسی

Dr.Ahmadi2000@gmail.com

عضو

13


ناصر رشادمنش

فوق لیسانس بهداشت محیط

mreshadmanesh@yahoo.com

عضو

14


ذکریا وهاب زاده

PhD بیوشیمی بالینی

zakariav@gmail.com

عضو

15


محمد رامان مولودی

PhD فیزیولوژی

x.moloudi@gmail.com

عضو

 16
شهناز غفوری

 فوق تخصص غدد و متابولیسم

 Drghafoorish76@gmail.com

 عضو

17

پژمان شریفی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی
pezhman.sh7@gmail.com
 کارشناس پژوهش مرکز
18

اسرین باباحاجیان

 کارشناسی ارشد آناتومی
babahajian3@yahoo.com
 کارشناس پژوهش مرکز