رهبری

خاتمه یافته

طرح ها

ردیف

عنوان طرح

مجری

نوع طرح

1

بررسی فراوانی، عملکرد و ساختار پاتوژنیستی آیلندها در شیگلا و ای کوی»

اشرف حسینی

پایه

2

جداسازی و حساسیت دارویی باکتری های ایزوله شده از نمونه های بالینی 13 بیمارستان استان کردستان

سهیلا بیرانوند-بهزاد احسن

مقطعی

3

بررسی میزان شیوع باکتری های بیماری زا و مقاومت دارویی آنها در غذاهای گوشتی منجمد فروشگاه های زنجیره ای درشهرستان سنندج و اهواز

عنایت الله کلانتر

مقطعی

4

بررسی میزان بیان گیرنده های CXCL12 در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان معده و ارتباط آن با یافته های بالینی

علی جلیلی

پایه

5

ردیابی سلولهای مزانشیمی مغز استخوان در نمونه های بیوپسمی در مراحل مختلف سرطان معده

علی جلیلی

پایه