رهبری

در حال اجرا

طرح ها

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

    بررسی تاثیر سه روش APC همراه با تزریق اپی نفرین و هموکلیپس و پروب های گرمایی در جلوگیری از خونریزی مجدد در بیماران مبتلا به زخم های معده و اثنی عشر (یک کارآزمایی بالینی(

کامبیز یزدان پناه

2

بررسی تاثیر گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) برای درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) پدرام عطایی

3

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه کاسنی بر شاخص های عملکردی کبد در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی کامبیز یزدان پناه

4

بررسی تاثیر پروپولیس بر شاخص های عملکردی کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی وحید یوسفی نژاد

5

بررسی سرواپیدمیولوژیک هپاتیت A در بیماران مزمن کبدی و سیروتیک مراجعه کننده به بخش گوارش بیمارستان توحید سنندج فرشاد شیخ اسماعیلی