قدردانی مدیر کل اداره امور اقتصادی ودارئی

قدردانی مدیر کل اداره امور اقتصادی ودارئی

قدردانی مدیر کل اداره امور اقتصادی ودارئی استان کردستان از مدیر کل امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سرکار خانم استوار جهت تدوین استانداردها و پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی

کسب عنوان رییس و دبیر برتر شورای hsrسال 1396

کسب عنوان رییس و دبیر برتر شورای hsrسال 1396

تقدیر ریاست محترم دانشگاه از دکتر مرادی معاون توسعه و مدیریت منابع وآقای دکتر محمدی بعنوان رییس و دبیر جشنواره بزرگداشت هفته پژوهش با اهداء لوح و تندیس جشنواره

تبریک سال 1396

تبریک سال 1396

اخبار معاونت توسعه

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت وجود اعتماد بالا در سازمان، میزان بهره وری را افزایش می دهد .

محور اصلی جلسات معاونین توسعه، بررسی مسائل بودجه و منابع مالی بوده است. ولی در این همایش سعی داریم ...

چهارشنبه 11 بهمن 1396

تبریک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بمناسبت روز پرستار

خجسته میلاد حضرت زینب کبری، سلام الله علیها، قهرمان کربلا و اسوه مهربانی...

سه‌شنبه 3 بهمن 1396

پانزدهمین همایش مدیران امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برنامه ها و استراتژی های پشتیبانی و توسعه وزارت بهداشت در سال 97 پرداخت...

شنبه 16 دی 1396

تدوین استانداردها و پیاده سازی نظام حسابداری

قدردانی مدیر کل اداره امور اقتصادی ودارئی استان کردستان

سه‌شنبه 28 آذر 1396
معاونت در یک نگاه
معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه
مسئولیت تأمین و توسعه منابع انسانی، فیزیکی، مالی، و تجهیزاتی دانشگاه را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، ایجاد بستر مناسب برای اداره سایر واحدهای دانشگاه (معاونت ها، دانشکده ها، شبکه های بهداشت و درمان، مراکز بهداشت، و بیمارستان ها) در راستای تحقق مأموریت دانشگاه، وظیفه اصلی معاونت توسعه منابع و مدیریت است.
رسالت معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه  
این معاونت مصمم است از طریق بهبود مستمر در جهت بر آورد و جذب نیروی انسانی متخصص وکارآمدوتوانمند سازی کارکنان و نگهداشت نیروی انسانی و استفاده بهینه از امکانات، واگذاری امورپشتیبانی به بخش غیر دولتی وکاهش تصدی گری، تأمین و نگهداری از فضای فیزیکی مناسب با استفاده ازروش موثر و کارآمد، اختصاص بودجه در قالب برنامه و فعالیت و نظارت بر انجام هزینه های عملیاتی و حراست اموال همراه با ارائه گزارش در قالب کرامت انسانی، قانونمداری، عدالت محوری، مشتری محوری و مشارکت جویی به نحوی عمل کند ، که تسهیل کننده تحقق اهداف واحدهای مختلف دانشگاه باشد. بنابراین معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه درراستای برنامه های کلان دولت جمهوری اسلامی درحوزه سلامت همچنین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی کردستان (90 – 94) وبرنامه عملیاتی  این حوزه فعالیت نموده ودرنهایت تمام تلاش وتوان خود رادررسیدن به هدف کلی سازمانی که همان سلامت جامعه است را دنبال میکند. لذااین معاونت مسئول تأمین وتوسعه منابع انسانی، فیزیکی، مالی ، تجهیزاتی و.... و ایجاد بستر مناسب برای اداره سایر واحد های دانشگاه اعم از معاونت ها، دانشکده ها و شبکه های بهداشت ودرمان ومراکز بهداشت و بیمارستان ها و... در راستای تحقق مأموریت دانشگاه بر طبق ضوابط قانونی می باشد. هدف نهایی معاونت به طور خلاصه تسهیل و پشتیبانی هر چه بیشتر فعالیت های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه در جهت دستیابی به سطوح بالاتر اثر بخشی و کارایی، و اطمینان از پیروی از ضوابط قانونی و آیین نامه ها می باشد.