شعار سال 1397

شعار سال 1397

سال «حمایت از کالای ایرانی». این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملّت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند

قدردانی مدیر کل اداره امور اقتصادی ودارئی

قدردانی مدیر کل اداره امور اقتصادی ودارئی

قدردانی مدیر کل اداره امور اقتصادی ودارئی استان کردستان از مدیر کل امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سرکار خانم استوار جهت تدوین استانداردها و پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی

کسب عنوان رییس و دبیر برتر شورای hsrسال 1396

کسب عنوان رییس و دبیر برتر شورای hsrسال 1396

تقدیر ریاست محترم دانشگاه از دکتر مرادی معاون توسعه و مدیریت منابع وآقای دکتر محمدی بعنوان رییس و دبیر جشنواره بزرگداشت هفته پژوهش با اهداء لوح و تندیس جشنواره

اخبار معاونت توسعه

متن پیام خدا حافظی دکتر مرادی

اکنون که بعد از یک ربع قرن خدمتگزاری و افتخار با شما بودن قرعه برای خدمت در سنگری دیگر برای اینجانب...

شنبه 13 مرداد 1397

انتصاب مهندس ایوب محمودی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی مهندس ایوب محمودی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب کرد.

چهارشنبه 23 خرداد 1397

انتصاب مهندس ایوب محمودی به عنوان مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و هوشنگ سیفی به عنوان مدیرامور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

سال حمایت از خرید کالای ایرانی نهایت تلاش خود را درجهت بهبود و پویائی این حوزه

یکشنبه 6 خرداد 1397

کسب عنوان دانشگاه برتر در حوزه درمان

پیام تبریک معاونت توسعه مدیریت ومنابع از معاونت و درمان

پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397
معاونت در یک نگاه
معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه
مسئولیت تأمین و توسعه منابع انسانی، فیزیکی، مالی، و تجهیزاتی دانشگاه را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، ایجاد بستر مناسب برای اداره سایر واحدهای دانشگاه (معاونت ها، دانشکده ها، شبکه های بهداشت و درمان، مراکز بهداشت، و بیمارستان ها) در راستای تحقق مأموریت دانشگاه، وظیفه اصلی معاونت توسعه منابع و مدیریت است.
رسالت معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه  
این معاونت مصمم است از طریق بهبود مستمر در جهت بر آورد و جذب نیروی انسانی متخصص وکارآمدوتوانمند سازی کارکنان و نگهداشت نیروی انسانی و استفاده بهینه از امکانات، واگذاری امورپشتیبانی به بخش غیر دولتی وکاهش تصدی گری، تأمین و نگهداری از فضای فیزیکی مناسب با استفاده ازروش موثر و کارآمد، اختصاص بودجه در قالب برنامه و فعالیت و نظارت بر انجام هزینه های عملیاتی و حراست اموال همراه با ارائه گزارش در قالب کرامت انسانی، قانونمداری، عدالت محوری، مشتری محوری و مشارکت جویی به نحوی عمل کند ، که تسهیل کننده تحقق اهداف واحدهای مختلف دانشگاه باشد. بنابراین معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه درراستای برنامه های کلان دولت جمهوری اسلامی درحوزه سلامت همچنین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی کردستان (90 – 94) وبرنامه عملیاتی  این حوزه فعالیت نموده ودرنهایت تمام تلاش وتوان خود رادررسیدن به هدف کلی سازمانی که همان سلامت جامعه است را دنبال میکند. لذااین معاونت مسئول تأمین وتوسعه منابع انسانی، فیزیکی، مالی ، تجهیزاتی و.... و ایجاد بستر مناسب برای اداره سایر واحد های دانشگاه اعم از معاونت ها، دانشکده ها و شبکه های بهداشت ودرمان ومراکز بهداشت و بیمارستان ها و... در راستای تحقق مأموریت دانشگاه بر طبق ضوابط قانونی می باشد. هدف نهایی معاونت به طور خلاصه تسهیل و پشتیبانی هر چه بیشتر فعالیت های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه در جهت دستیابی به سطوح بالاتر اثر بخشی و کارایی، و اطمینان از پیروی از ضوابط قانونی و آیین نامه ها می باشد.