هفته اطلاع رسانی ایدز

هفته اطلاع رسانی ایدز

دکتر سیدحسن هاشمی در همایش روز جهانی ایدزگفت : در یک پروژه مطالعاتی ، 316 مادر باردار تحت آزمایش قرار گرفتند که 74 مورد مادر باردار مبتلا به ایدز شناسایی شد.

تبریک سال 1396

تبریک سال 1396

اخبار معاونت توسعه

(15 الی 21 آذرماه) و روز جهانی حسابدار

شاهرگ های تغذیه کننده و پشتیبان، با دقت نظر، پاک دستی و جدیت؛ اعضای امین و مورد وثوق مجموعه بوده ...

سه‌شنبه 14 آذر 1396

کارگاه حسابرسی امور مالی دانشگاه

حسابرسی داخلی- وظایف دیوان محاسبات-قوانین و مقررات رسیدگی به اسناد –اصول رفتار حرفه ای....

دوشنبه 13 آذر 1396

کسب رتبه عالی دانشگاه در ارزیابی عملکرد سال 95

تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان

یکشنبه 5 آذر 1396

بازدید رئیس و معاونین دانشگاه از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

بیمارستان سیار 50 تختخوابی ماموستا شیخ الاسلام مستقر در سرپل ذهاب ارائه خدمات به مجروحین و مصدومین زلزله ...

پنجشنبه 2 آذر 1396
معاونت در یک نگاه
معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه
مسئولیت تأمین و توسعه منابع انسانی، فیزیکی، مالی، و تجهیزاتی دانشگاه را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، ایجاد بستر مناسب برای اداره سایر واحدهای دانشگاه (معاونت ها، دانشکده ها، شبکه های بهداشت و درمان، مراکز بهداشت، و بیمارستان ها) در راستای تحقق مأموریت دانشگاه، وظیفه اصلی معاونت توسعه منابع و مدیریت است.
رسالت معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه  
این معاونت مصمم است از طریق بهبود مستمر در جهت بر آورد و جذب نیروی انسانی متخصص وکارآمدوتوانمند سازی کارکنان و نگهداشت نیروی انسانی و استفاده بهینه از امکانات، واگذاری امورپشتیبانی به بخش غیر دولتی وکاهش تصدی گری، تأمین و نگهداری از فضای فیزیکی مناسب با استفاده ازروش موثر و کارآمد، اختصاص بودجه در قالب برنامه و فعالیت و نظارت بر انجام هزینه های عملیاتی و حراست اموال همراه با ارائه گزارش در قالب کرامت انسانی، قانونمداری، عدالت محوری، مشتری محوری و مشارکت جویی به نحوی عمل کند ، که تسهیل کننده تحقق اهداف واحدهای مختلف دانشگاه باشد. بنابراین معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه درراستای برنامه های کلان دولت جمهوری اسلامی درحوزه سلامت همچنین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی کردستان (90 – 94) وبرنامه عملیاتی  این حوزه فعالیت نموده ودرنهایت تمام تلاش وتوان خود رادررسیدن به هدف کلی سازمانی که همان سلامت جامعه است را دنبال میکند. لذااین معاونت مسئول تأمین وتوسعه منابع انسانی، فیزیکی، مالی ، تجهیزاتی و.... و ایجاد بستر مناسب برای اداره سایر واحد های دانشگاه اعم از معاونت ها، دانشکده ها و شبکه های بهداشت ودرمان ومراکز بهداشت و بیمارستان ها و... در راستای تحقق مأموریت دانشگاه بر طبق ضوابط قانونی می باشد. هدف نهایی معاونت به طور خلاصه تسهیل و پشتیبانی هر چه بیشتر فعالیت های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه در جهت دستیابی به سطوح بالاتر اثر بخشی و کارایی، و اطمینان از پیروی از ضوابط قانونی و آیین نامه ها می باشد.