تماس با ما

راههای تماس
 سنندج -  میدان آزادی – خیابان آبیدر _ ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان _ ساختمان شماره یک طبقه دوم حوزه ریاست _ معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه _ دبیرخانه شورای HSR  کد پستی661863483

 

شماره تماس: 33286507-087 

آدرس سامانه پژوهشی دانشگاه: http://research.muk.ac.ir