رهبری

گروه مهندسی سازمان

رئیس گروه مهندسی سازمان

                                                                          

نام و نام خانوادگی : منصور سهرابی  

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت صنعتی                                                                   

تلفن تماس: 09186557960

ایمیل : sohrabi.mansoor@yahoo.com

 

سوابق شغلی :

·           کارشناس تشکیلات

·          کارشناس مسئول تشکیلات و بهبود روشها

·          رئیس گروه مهندسی سازمان

 

 

 

اهم فعالیتها :

 

 

 • مطالعه و بررسی مستمر ساختار سازمانی دانشگاه
 • هماهنگی و نظارت بر تدوین و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی واحدهای جدیداتاسیس یا توسعه یافته

 

 • نظارت و پیگیری در خصوص تغییر عنوان پستهای سازمانی کاردان به کارشناس
 • نظارت بر تبدیل و ایجاد پستهای سازمانی براساس نیاز و ضرورت 
 • نظارت بر ویرایش ، اصلاح و بروز رسانی اطلاعات مندرج در نرم افزار تشکیلات
 • هماهنگی و همکاری با واحد استخدام در خصوص آگهی استخدامی و کنترل تخصیص پستهای سازمانی به نیروهای جدید الاستخدام
 • هماهنگی و همکاری با واحد نقل و انتقالات در خصوص پستهای مورد نیاز جهت انتقال پرسنل دانشگاه
 • بررسی مشکلات و موانع تشکیلاتی واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه راه حل مناسب
 • هماهنگی و مشارکت در تهیه و تدوین فرایندهای انجام کار
 • مشارکت فعال در همایش ها و نشست های مربوط به تشکیلات
 • نظارت بر تهیه آمار و اطلاعات تشکیلاتی جهت واحدهای دانشگاه و وزارت متبوع
 • نظارت بر تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط
 • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق برابر مقررات