رهبری

استقرار دولت الکترونیک

دولت الکترونیک

1-1- ارائه و ایجاد پایگاه‌های ارائه خدمات و اطلاعات.
2-1- ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم با دولت.
3-1- رسیدگی به شکایات مردم.
4-1- ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات .

چند تعریف از دولت الکترونیک

1- دولت الکترونیک عبارت است از گسترش دموکراسی، ارتقای شأن و منزلت انسان حمایت از توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم.

2- دولت الکترونیک استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری (customer).

3- استفاده دولت و سایر سازمان های دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان و سایر مواردی که با دولت در حال تعامل هستند.

 

مراحل پیشنهادی سازمان ملل برای پیاده سازی دولت الکترونیک

مرحله اول، پیدایش:

در این مرحله ارتباطات یک طرفه است و ابزارهای دوطرفه مانند پست الکترونیک و فرم های الکترونیکی وجود ندارد مانند تله تکست

مرحله دوم، ارتقاء:

در سایت ها اطلاعات در یک محدوده زمانی خاص بروز شده و بر اساس نیاز کاربران طبقه بندی می شوند. سایت ها خدمات پست الکترونیکی و فرم های الکترونیکی ارائه می دهند

مرحله سوم، تعامل:

اطلاعات کاملا در سایت بر اساس نیاز کاربران سازماندهی می شود، رعایت مسائل امنیتی در سایت ها و ایجاد موتور های جستجوی قوی بر روی سایت ها

مرحله چهارم، تراکنش:

وب سایت ها خدمات گوناگون مانند خرید، پرداخت وجه و … انجام می دهند وب سایت ها از پویایی و ساختار مناسبی برخوردارند.

مرحله پنجم، یکپارچگی:

این مرحله که هدف نهایی کشور ها در زمینه دولت الکترونیک است، شهروندان تنها با مراجعه به یک سایت درگاهی(Portal) به تمام اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی خواهند داشت.

 

شاخصهای سنجش این برنامه:

1-ایجاد پایگاه اطلاعات داده ها.

2-میزان واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان.

3-میزان ارائه خدمات بصورت الکترونیکی.

4-میزان دورکاری بصورت الکترونیکی.

5-الکترونیکی کردن فرآیندهای مشترک.

6-شناسه ملی اشخاص حقوقی.


 
.