رهبری

گروه مهندسی مشاغل

آخرین اخبار

کارگروه تدوین برنامه عملیاتی 97 دانشگاه های کلان منطقه 3 کشوری

کارگروه تدوین برنامه عملیاتی سال 97 دانشگاه های کلان منطقه 3 کشوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوشنبه 21 اسفند 1396