شرح وظایف

وظایف
 
مدیریت مبتنی بر عملکرد:
یکی از مهم ترین استراتژی های ما برای تحقق اصلاحات ،مدیریت عملکرد کارکنان است. مدیریت عملکرد فرآیندی است که کارکنان و مدیران را در یک رابطه متقابل برای شناسایی اهداف عملکرد، معیار پاسخگویی و انجام اقداماتی برای بهبود مهارتها و عملکرد در آینده درگیر می نماید.
 
در همه کشورها بدون توجه به وسعت یا ثروتشان، سلامتی مردم و شیوه ارایه مراقبت بهداشتی درمانی موضوع مهمی است و دست اندرکاران ارایه مراقبت بهداشتی درمانی در تلاش هستند در حیطه منابع موجود، بالاترین مراقبت کیفی را ارایه کنند. بنابراین ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی نیز ضرورت دارد. در گذشته کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با دانش فنی کارکنان حرفه پزشکی و پرستاری تضمین می شد و انتظار می رفت آن را به بهترین وجه به نفع بیمار به کار گیرند. در نتیجه عملکرد سازمان بهداشتی درمانی در کل صرفاً از طریق شاخصهای درمانی ارزیابی می شد. ولی موسسات بهداشتی و درمانی کنونی سازمانهای پیچیده ای هستند و کار هر فرد حرفه ای بخشی از یک سیستم است که باید پیوسته با درنظر گرفتن حداکثر انتفاع بیمار انجام شود. خدمات بهداشتی و درمانی مناسب نیازمند حمایت اداری و اجرایی است تا بیمار را با سلامتی کامل روانه منزل کند. بنابراین، تغییر سازمانی اساس بهبود سازمانی است و باید ارتباط بین فعالیتهای سازمانی و مراقبت مناسب را مورد تاکید قرار دهد.
آموزش
توسعه دانش ومهارت باعث افزایش کارایی منابع انسانی ودر نتیجه باعث افزایش کارایی سازمان می شود .پیشرفت های علمی وتکنولوژیکی آنقدر سریع است که برخی از مشاغل حذف یا ایجاد می شوند .
آموزش باید  هدف دار مداوم وپر محتوا باشد به وسیله ی کارشناس مجرب در امور آموزشی برنامه ریزی واجرا شود ویکی از نتایج آن به روز شدن نیروی انسانی ماست.آموزش تنها پلی است که ما را از دنیای امروز به دنیای فردا منتقل می کند.
 برخی از رفتار های ما واکنشی ناشی از محیط ویا رفتار های دیگران است ولی بیشتر رفتار های ما بر اساس آموخته های ماست .وفرآیند یاد گیری در محیط های رسمی ،نیمه رسمی وغیر رسمی انجام می گیرد .هزینه آموزشی هزینه مصرفی نیست بلکه هزینه سرمایه گذاری است به این دلیل نتایج آن در دراز مدت مشخص می شود.
فرآیند آموزش:
  1. تعیین نیاز آموزشی
  2. تعیین اهداف آموزش وتوسعه منابع انسانی 
  3. تعیین محتوای دوره ها
  4. به کار گیری اصول ومبانی یاد گیری 
  5. اجرا وارزشیابی
 
  1. تعیین نیاز آموزشی: تشخیص مسائل ومشکلات کار کنان در ارتباط با دانش ومهارت ورفتار لازم برای انجام موفقیت آمیز یک شغل، محتوای دوره های اموزشی باید براساس نیاز ومشکلات کاری تنظیم شود.و با استفاده از فرم های شرح شغل ونتایج ارزیابی.
  2. اهداف آموزش وتوسعه منابع انسانی :اهداف براساس احساس نیاز به آموزش تعیین میشوند ومعیاری برای ارزیابی پایان دوره هستند. 
  3. محتوای دوره ها:محتوا بر اساس اهداف است برای ایجاد دانش مهارت یا رفتار خاصی در شرکت کننده گان تدوین می گردد محتوای آموزشی را باید با نیاز شغلی تطبیق داد.
  4. اصول ومبانی یاد گیری:اصول و مبانی یادگیری باید در برنامه ریزی واجرای دوره ها مورد استفاده قرار گیرد ، تحقیقات جالبی درزمینه یاد گیری انجام شده ولی متاسفانه کمتر در دوره های آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد به دلیل قابل مشاهده نبودن میزان یاد گیری منحنی یاد گیری باید روندی صعودی داشته وزمان لازم برای یاد گیری را به حداقل کاهش دهد. 
  5. اجرا و ارزشیابی:با اجرای برنامه های آموزشی کارکنان بی سواد وبی مهارت تبدیل به کارکنان آموزش دیده وبا مهارت میشوند وبرای کارهای آینده آماده می شوند.
خبرهای مدیریت
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
جملات قصار
افراد و مدیرانشان آنقدر سخت کار می‌کنند تا از انجام درست کارها مطمئن باشند که اصلاً وقت ندارند ببینند که آیا کارهای درست را انجام می‌دهند.
( کاوی، استفان)
آمار بازدید
کاربران آنلاین 1524
امروز 457
دیروز 25647
ماه جاری 97227
سال جاری 1358097
از ابتدا 17215126
صفحه جاری 1588