فرآیندها

اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تکمیلی در خصوص آموزش ضمن خدمت کارکنان: 
  •  آموزش ضمن خدمت کارکنان به منظور همکاری نیروها در  طراحی وتدوین برنامه های آموزشی دانشگاه, توجه به نیازهای آموزشی وتوسعه‌ای خود وبه منظور تغییردردانش , نگرش ومهارت به طورمتوسط 50 ساعت درسال به صورت رایگان می باشد.
  •  سقف ساعات آموزشی در سال  برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم حداکثر 150 ساعت، دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس حداکثر 130 ساعت و دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا حداکثر 120 ساعت است  و دوره های مازاد بر آن پذیرفته نمی شود و قابل ذخیره سازی برای سالهای بعد نمی باشد.
  •  پس از اتمام هر دوره آموزشی گواهینامه نوع اول و با گذراندن حدنصاب ساعات آموزشی مورد نیاز و انجام فعالیت های علمی مرتبط با شغل کارمند ( تالیف، تحقیق، ترجمه وتدریس و....) گواهینامه نوع دو  دریافت می شود.
  • کارمند پس از تایید کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی و دریافت گواهینامه نوع دو که معادل یک مقطع بالاتر می باشد از مزایای استخدامی آن نظیردارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس ودکترا درشرایط احرازمشاغل مربوط درچارچوب رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه برخوردارمی گردد.
  • حد نصاب ساعات آموزشی مورد نیازجهت دریافت مدرک گواهینامه نوع دو ; مهارتی (معادل فوق دیپلم) =900 ساعت آموزش حداقل در6 سال  ‘تخصصی (معادل لیسانس )= 750 ساعت آموزش حداقل در 5 سال‘  تخصصی – پژوهشی سطح یک (معادل کارشناسی ارشد) =650ساعت آموزش حداقل در 5 سال و تخصصی – پژوهشی سطح دو( معادل دکترا)= 600 ساعت آموزش حداقل در 5 سال می باشد(سایر جزییات مطابق آیین نامه نظام آموزش مصوب هیئت امنا) .
  •  کارمند  میتواند پس از شرکت در برنامه های آموزشی مدون مرتبط با پست سازمانی و با معرفی گروه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی،  از امتیازات آن شامل;  حق شاغل-دریافت گواهینامه نوع دو(مطابق با آیین نامه نظام آموزش مصوب هیئت امنا)- ارزشیابی عملکرد سالیانه-ارتقا شغلی-انتصاب در پستهای مدیریتی و تخصصی و تمدید قرارداد استفاده نماید.
  • نیروهای جدید برطبق برنامه ریزی دانشگاه در شش ماه اول پس از استخدام , به منظور آشنایی با نظام اداری سازمان خود , در دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت شرکت می نمایند.
  • باتغییر رسته، ساعات آموزشهای طی شده مرتبط درشغل قبلی قابل احتساب نخواهد بود ولی ساعات آموزشهای طی شده مرتبط با بهبود مدیریت (مدیران) و فرهنگی و عمومی قابل احتساب خواهد بود.
  • دوره های آموزشی که فردحین ماموریت در خارج از کشور می گذراند و مطابق نیازهای آموزشی وی می باشد با تأیید بالاترین مقام مسئول آموزش کارمندان دانشگاه قابل قبول می باشد.
  • گواهینامه های آموزشی دارای مجوز از کمیته راهبری در سطح کشور و کمیته آموزش در سطح دانشگاه مرتبط با پست سازمانی و بارعایت سایر ضوابط آموزش ضمن خدمت قابل قبول می باشد.
               
خبرهای مدیریت
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
جملات قصار
افراد و مدیرانشان آنقدر سخت کار می‌کنند تا از انجام درست کارها مطمئن باشند که اصلاً وقت ندارند ببینند که آیا کارهای درست را انجام می‌دهند.
( کاوی، استفان)
آمار بازدید
کاربران آنلاین 1534
امروز 532
دیروز 25647
ماه جاری 97302
سال جاری 1358172
از ابتدا 17215201
صفحه جاری 1436