اخبار مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه (مرحله دوم مناقصه عمومی خرید دستگاههای اتو کلاو بخار و پلاسما)

در مورخ1397/12/17 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاه جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه حول موضوع مرحله دوم مناقصه عمومی(دو مرحله ای) خرید دستگاههای اتو کلاو بخار و پلاسما جهت واحد CSR بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز برگزار گردید.

جمعه 17 اسفند 1397

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه (مناقصه عمومی خرید دستگاههای اتو کلاو بخار و پلاسما

در مورخ1397/12/14 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاه جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه حول موضوع مناقصه عمومی(دو مرحله ای) خرید دستگاههای اتو کلاو بخار و پلاسما جهت واحد CSR بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز برگزار گردید.

سه‌شنبه 14 اسفند 1397

برگزاری مناقصه اخذ پوشش بیمه تکمیلی ایثارگران دانشگاه

در مورخه 1397/12/12 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاه جلسه مناقصه اخذ پوشش بیمه تکمیلی ایثارگران دانشگاه برگزار گردید.

یکشنبه 12 اسفند 1397

برگزاری مناقصات داروخانه دیواندره و بیمه عمر و حوادث کارکنان

در مورخه 1397/11/30 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه جلسه مناقصات داروخانه دیواندره و بیمه عمر و حوادث کارکنان با حضور کارشناسان و مدیران واحدهای مربوطه برگزار گردید.

سه‌شنبه 30 بهمن 1397

برگزاری مناقصه خرید دستگاه و تجهیزات رختشویخانه بیمارستان سقز و تاسیسات بیمارستان دهگلان

در مورخه 1397/11/27 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه مناقصات خرید دستگاه و تجهیزات رختشویخانه بیمارستان سقز و تاسیسات بیمارستان دهگلان برگزار گردید.

شنبه 27 بهمن 1397

برگزاری مناقصه عمومی خرید یکصد دستگاه لب تاپ دانشکده پزشکی

در مورخه 1397/11/17 جلسه مناقصه عمومی (یک مرحله ای) خرید یکصد دستگاه لب تاپ جهت سایت آزمونهای الکترونیکی دانشکده پزشکی در دفتر مدیریت امور پشتیبانی برگزار گردید.

چهارشنبه 17 بهمن 1397

برگزاری مناقصه خرید تجهیزات آشپزخانه بیمارستان جدید الاحداث سقز

در تاریخ 1397/11/16 جلسه مناقصه خرید تجهیزات آشپزخانه بیمارستان جدید الاحداث سقز در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی برگزار گردید.

سه‌شنبه 16 بهمن 1397

پایش زمستانه خودروهای بخش خصوصی

با توجه به شروع فصل زمستان، بویژه بارندگی و بارش برف در روزهای اخیر و لغزنده بودن سطح معابر در سطح شهر جهت جلوگیری از بروز مشکلات این مدیریت اقدام به پایش زمستانه خودروهای استیجاری دانشگاه توسط کارشناسان فنی دانشگاه در مورخه 1397/11/14 نمود.

یکشنبه 14 بهمن 1397

چهارمین جلسه کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی

در تاریخ 1397/11/10 چهارمین جلسه کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی در دفتر معاونت محترم توسعه منابع و مدیریت دانشگاه با حضور نمایندگان معاونت های محترم دانشگاه برگزار گردید.

چهارشنبه 10 بهمن 1397

برگزاری جلسه واگذاری تاسیسات ستاد مرکزی دانشگاه

در تاریخ 1397/11/08 جلسه واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات و تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکس ستاد مرکزی دانشگاه در محل دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی برگزار گردید.

دوشنبه 8 بهمن 1397
رسالت

رسالت اصلی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه خدمت رسانی ، برنامه ریزی  ، سازماندهی ، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیتها در کلیه زمینه های،امور قرارداد ها و مناقصات، امور خدماتی ، اجرای عملیات خرید کالاها و خدمات مورد نیاز ،دبیرخانه و بایگانی ، سیستم انبار و اموال،امور رفاهی و ورزشی، حمل و نقل و امور املاک دانشگاه براساس قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مصوبات ابلاغ شده از سوی ستاد و مراجع ذیصلاح می باشد.

پیوند ها