مناقصات و مزایده ها

مزایده
 
 
 
آگهی مزایده های دانشگاه  

سال 1392
 
 
 
اگهی مزایده شماره 1-1392

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مناقصه تغذیه کامیاران

آگاهی مناقصات دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
 
 
سال 1392
 
 
جهت دانلود شرایط مناقصه ها فایلهای زیر را کلیک کنید.
 
 
 
 
بیمه درمان تکمیلی کارکنان سال 1392
خرید دستگاه دیزل ژنراتوربیمارستان توحید
خرید دستگاه چیلرمرکز توحید
واگذاری امور حمل و نقل کلیه واحد های تابعه دانشگاه
مزایده فروش ده دستگاه خودروی دولتی مازاد بر نیاز دانشگاه
واگذاری امور تغذیه بیمارستان بانه
واگذاری امور تغذیه بیمارستان توحید
خرید تجهیزات پزشکی مصرفی مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی بعثت
لیست اقلام پزشکی مصرفی بیمارستان بعثت
اطلاعیه تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف
مناقصات

  آگهی مناقصات دانشگاه 
 
 
خرید تجهیزات پزشکی مصرفی
مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی بعثت
 
 
 
 
 
 

مناقصه شماره 3-1392