مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 سه‌شنبه 5 دی 1396
ه اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که ارزشیابی اساتید از طریق آدرس اینترنتی (http://sama.muk.ac.ir) در تاریخ 96/09/25 قابل دسترس می باشد. ادامه خبر
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
دانلود
بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت 
The Package of Educational Courses and Medical and Healthcare Services