تماس با ما

تماس با ما

آدرس: کردستان-سنندج-خیابان پاسداران- پایین تر از بیمارستان قدس- دانشگاه علوم پزشکی کردستان- دانشکده پزشکی-طبقه اول- اداره آموزش مداوم

 

شماره تلفن:  4-08731827272 

شماره تلفکس:   08733664651
دریافت فایل های مفید
فرآیندهای آموزشی مدیریت امور آموزشی
جدول شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی 97-96
برگزاری هم اندیشی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
مصوبات شورای تخصصی آموزش پزشکی
مصوبات هشتاد و دومین شورای تخصصی آموزش پزشکی مورخ 95/11/20