بخش پذیرش نمونه

معرفی واحد پذیرش
پذیرش یکی از واحدهای آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی می باشد. در این واحد کلیه نمونه‌های غذایی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که از شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه استان (بانه – بیجار – دیواندره – دهگلان – سروآباد – سقز – سنندج – کامیاران – قروه و مریوان) اداره نظارت، گمرک، نیروی انتظامی، معاونت دانشجویی و موارد شخصی را پس از پذیرش در اداره نظارت طبق جداول دریافت نمونه از نظر تعداد و نوع آزمونهای درخواستی بررسی و کد گذاری نموده و پس از ثبت در رایانه جهت انجام به بخشهای مربوطه ارسال می‌کند و در نهایت جمع‌آوری پاسخها و هماهنگی جهت تهیه جواب نهایی را بر عهده دارد. 
زیر صفحات