معرفی بخش

بخش آنالیز دستگاهی و سم شناسی:

در این بخش نمونه هایی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی، آرد، گندم، برنج، آب و ....  که جهت تعیین مقدار فلزات سنگین به آزمایشگاه ارجاع داده می شوند آنالیز میشوند، همچنین نمونه های لبنیات و روغن ها نیز از لحاظ  پروفایل اسیدهای چرب مورد آزمایش قرار میگیرند. اخیراً ( از مهر ماه 1394) با تجهیز این بخش و راه اندازی واحد سم شناسی، امکان آنالیز نمونه های مختلف جهت شناسایی سمومی مانند: انواع آفلاتوکسین ها، باقیمانده سموم کشاورزی، آفت کش ها و .... فراهم شده است.

این بخش شامل چهار قسمت کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، کروماتوگرافی گازی (GC)،کروماتو گرافی گازی با دتکتور جرمی (GC/MS) و جذب اتمی می‌باشد.