معرفی کمیته تجویز ومصرف منطقی دارو

کمیته تجویز ومصرف منطقی دارو (RUD):

در حال حاضر بر مبنای استراتژی اصلاح و بهبود وضعیت مصرف دارو در کشور، گزارش‌های مربوط به وضعیت تجویز دارو در سطح استان بطور فصلی و پیوسته در جلسات علمی کمیته تجویز و مصرف منطقی داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مورد بررسی قرار گرفته و جهت جمع بندی و حصول نتایج کلی و انجام سیاست‌گذاری­های لازم به کمیته کشوری ارسال می‌شود.

اعضاء کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو:

·         رئیس دانشگاه (رئیس کمیته )

·         معاون غذا و دارو (دبیر کمیته)

·         معاون درمان

·         معاون بهداشت

·         معاون آموزشی

·         معاون تحقیقات و فناوری

·         نماینده سازمان نظام پزشکی استان

·         نمایندگان ادارات کل بیمه سلامت و تأمین اجتماعی

·         4 نفر متخصص پزشکی در رشته های داخلی ، زنان و زایمان ، اطفال ، عفونی

·         ریاست محترم انجمن داروسازان

·         دبیر کمیته به پیشنهاد معاون غذا و دارو دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه

اعضای حقیقی کمیته به حکم رئیس دانشگاه برای یک دوره 3 ساله انتخاب می‌شوند.

غیبت غیرموجه بیش از 3 جلسه متناوب هر عضو حقیقی در سال موجب لغو عضویت فرد مذکور خواهد شد.

جلسات کمیته به صورت ماهیانه (چهارشنبه آخر هر ماه) با حضور رئیس یا نایب رییس کمیته و حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء تشکیل می‌شود و مصوبات آن نیز با رای دو سوم حاضرین قابل اجرا می‌باشد.

وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو :

·         اجرای مصوبات و سیاست‌های کمیته کشوری

·         استخراج ، تدوین و اعلام شاخص‌های تجویز دارو در نسخ در منطقه تحت پوشش

·         ارسال فرم‌های ممیزی- باز خورد و ارائه نتایج حاصله به گروه پزشکی، داروخانه‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌ها و...

·         ارائه راهکارها و پیشنهادات برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به کمیته کشوری

·         تعیین نقاط ضعف موجود در فرایند تجویز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش مبتنی بر روش‌های علمی و نتایج حاصل از بررسی‌های نسخ

·         اجرای راهکارها و مداخلات ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو با ایجاد همکاری بین واحدهای مختلف مرتبط  با موضوع (درون و برون سازمانی)

·         برگزاری جلسات کار گروه‌های کارشناسی و تخصصی در موضوعات مرتبط بر حسب موضوع

·         تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالانه کمیته و تعیین و برآورد بودجه مورد نیاز جهت طرح و تصویب در کمیته کشوری

·         ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و مستمر و فصلی به کمیته کشوری

·         جمع آوری داده‌های نسخ پزشکان از داروخانه‌ها و یا سازمان‌های بیمه‌گر و ثبت در نرم‌افزار و آنالیز آماری و تدوین شاخص‌ها

·         انجام مداخلات در جهت اصلاح روند شاخص‌های غیرمنطقی

·         تذکرات و اخطارهای بازدارنده، سیاست‌های تشویقی و...

·         آموزش‌های گروه پزشکی

·         برنامه‌های آموزش مداوم، کارگروه‌های علمی، همایش و...

·         افزایش آگاهی عمومی جامعه

·         تهیه محتوا، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی

معاونت غذا و دارو دانشگاه موظف است اطلاعات مربوط به کلیه نسخه‌ها اعم از بیمه و غیربیمه را از مبادی ذیربط از قبیل سازمان‌های بیمه‌گر، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه‌ها و... به صورت مرتب دریافت و آنالیز اطلاعات را در اخیار اعضای کمیته قرار دهد.

در مواردی که تجویز دارو بر خلاف اصول علمی دارو  درمانی، مطابق دستور العمل مصوب در کمیته دانشگاه صورت گیرد، اقدامات زیر با تصویب کمیته انجام می‌شود:

·         اطلاع رسانی به پزشک

·         تذکر کتبی به پزشک

·         فراخوانی پزشک به جلسه کمیته

·         معرفی به سازمان نظام پزشکی و هیئت‌های انتظامی منطقه، معاونت درمان یا سازمان‌‌های بیمه‌گر برای تصمیم‌گیری

·         معرفی به مراجع ذیربط به منظور اتخاذ تدابیر انضباطی و آموزشی برای پزشکان دارای ارتباط استخدامی با دانشگاه

معاونین آموزشی، درمان، غذا و دارو و اموربهداشتی دانشگاه موظف به پیگیری و اجرای مصوبات کمیته می‌باشند.