گزارش خطاهای دارویی

معرفی
 
 

خطای دارویی عبارت است از هر گونه رویداد قابل پیشگیری که ممکن است باعث یا منجر به مصرف نامناسب فرآورده دارویی یا ایجاد اثرات زیان‌آور در بیمار گردد.

خواهشمند است پس از مشاهده هرگونه خطا یا اشتباه دارویی، سریعاً فرم گزارش‌دهی خطاهای دارویی را تکمیل نموده و رونوشت‌های آن را به مرکز کشوریADR (از طریق نمابر) و معاونت غذا و داروی دانشگاه (از طریق اتوماسیون اداری) ارسال نمایید تا پس از برسی آن، از بروز هرگونه موارد مشابه در مراکز درمانی پیشگیری شود. بدون شک همکاری شما در کاهش خطاهای دارویی تاثیرگذار خواهد بود.

توجه: گزارش از لحاظ نام بیمار و گزارشگر محرمانه تلقی می‌شود. بنابر این گزارشگر و مسئول ADR مرکز درمانی باید در حفظ این اطلاعات کوشا باشند و از ارائه اطلاعات به افراد یا مراکزی غیر از مرکز ADR و معاونت غذا و داروی مربوطه اجتناب ورزند.

 

 

 

لینک‌های مفید:

 

 

اطلاعات تماس:

شماره تماس امور ADR در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 33666647-087

  • نمابر مرکز ADR جهت ارسال خلاصه گزارش: 88914744-021
  • تلفن مرکز ADR جهت ارائه خلاصه گزارش: 88895208-021
  • پست الکترونیکی مرکز ADR جهت ارسال خلاصه گزارش: iadrmc@fda.gov.ir
  • صندوق پستی مرکز ADR: تهران- صندوق پستی 948-14185