شرح وظایف مدیریت

شرح وظایف مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
  • نظارت مستمر بر فعالیت مراکز تولید و بسته بندی مواد خوراکی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی، سردخانه ها،‌ انبارهای نگهدای مواد غذایی،‌ عمده فروشیها و ...
  • نظارت بر اجرای قوانین و ضوابط فنی و بهداشتی مواد خوراکی ،‌آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح
  • ترخیص مواد خوراکی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی از گمرک و مکاتبه با اموال تملیکی و گمرکات در رابطه با کالاهای قاچاق
  • نظارت بر صادرات کالاها و صدورگواهی بهداشت
  • رسیدگی به شکایات مردمی در مورد مواد خوراکی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی        
  • آموزش همگانی در زمینه مواد خوراکی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی و همچنین آموزش مسئولین فنی کارخانجات
  • همکاری با سایر ادارات و ارگانهای دولتی در خصوص پاسخ به مکاتبات و استعلام ها
  • صدور کلیه پروانه های بهداشتی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی