ارتباط با ما

راه های تماس
تلفن تماس:
087-33666646
087-33666331
087-33626627
087-33667775
 

نمابر:
087-33666648
 
ایمیل: food-moaven@muk.ac.ir
 
آدرس: کردستان - سنندج - کوچه طلوع معاونت غذا و دارو  - دانشگاه علوم پزشکی کردستان