شرح وظایف

شرح وظایف

 - برنامه ریزی و تعیین برنامه های استراتژیکی عملیاتی و راهبردی حوزه معاونت

-بازرسی و نظارت بر کلیه موسسات خوراکی ، اشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی استان

-نظارت و بازرسی کلیه داروخانه های خصوصی و دولتی و شرکت های پخش داروئی

-تامین ایمنی غذایی و داروئی استان

-فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه غذا و دارو

-بررسی نسخ پزشکان

-بررسی آزمایشگاهی مواد غذایی آرایشی بهداشتی در جهت کنترل محصولات در سطح تولید-عرضه

-نظارت و پایش بر شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه استان از نظر بررسی فرایندهای مربوط به دارو و غذا

-برگزاری کارگاه های آموزشی و تهیه رسانه های آموزشی جهت اطلاع رسانی به گروه های هدف مختلف در زمینه موضوعات تخصصی غذا و دارو

-تعامل با ارگانهای ذیربط به منظور پیشبرد اهداف معاونت در زمینه های داروئی-غذایی-آرایشی وبهداشتی

-نظارت بر توزیع داروهای خاص و مواد اعتیاردآور و حسن اجرای امور

-نظارت بر توزیع و عرضه مواد آرایشی و بهداشتی در جهت تحویل محصولی سالم و بهداشتی به مصرف کنندگان

-کارشناسی و صدور پروانه های تاسیس ، بهره برداری و ساخت واحدهای داروئی-غذایی-آرایشی و بهداشتی