هفته سلامت

هفته سلامت

شعار 1396سال

شعار 1396سال

شعار سال 1396

آخرین اخبار معاونت

کمیته دانشگاهی بیماری های منتقله از راه آب و غذا

گروه ها در تمامی رشته های مراکز بهداشتی و درمانی بصورت کاربردی و بر طبق علم روز با به کارگیری و انتخاب مدرسان توانا و دارای قدرت

دوشنبه 1 خرداد 1396

(فراخوان عمومی)

دومین آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

دوشنبه 1 خرداد 1396

سومین نشست تدوین نشریه مجازی داوطلبان سلامت قطب شمال غرب

تاکنون 4شماره ازنشریه مذکورتدوین وبرروی سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بارگذاری شده ...

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396

بازدید وزیر بهداشت از روند ارائه خدمات بهداشتی در مرکز سلامت فارابی سنندج

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کردستان از روند ارائه خدمات در مرکز سلامت فارابی در حاشیه شهر سنندج بازدید کردند.

پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396

جلسه مشترک گروه عفونی دانشگاه با مدیر وکارشناسان مدیریت پیشگیری ومبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشتی

مبارزه با بیماری های واگیر هدف از تشکیل این جلسه را تبادل اطلاع واستفاده از نظرات متخصصین گروه عفونی ...

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396
مأموریت های حوزه معاونت بهداشتی

 خدمات و وظایف کلی

 ارتقاء سلامت مادران و کودکان و سالمندان  
تأمین زندگی بهینه در تمام طول عمر افراد جامعه
مدیریت و مراقبت بیماریهای واگیردار
مدیریت و مراقبت بیماریهای غیرواگیر 
مدیریت مراقبت از جراحات و صدمات و کاهش میزان بیماریهای ناشی از کار
مدیریت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع 
تأمین سلامت محیط و کار (کنترل و نظارت بر آب آشامیدنی، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، سالم سازی محیط های کار) 
  توجه به سلامت روان
پیشگیری و آموزش در زمینه سوء مصرف دارو و مواد مخدر
مدیریت سلامت دهان و دندان
ترویج شیوه زندگی سالم
نظارت بر سلامت مدارس
توجه به مشکلات زیست محیطی (آلودگی آب ، هوا، خاک)
افزایش میزان دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه
بهبود تغذیه جامعه
مدیریت بحران در شرایط اضطرار آموزش مهارتهای زندگی (فرزند پروری و حل مسئله، تفکر نقادانه، برقراری ارتباط و ...

استراتژیهای مرکز بهداشت استان

صیانت از استانداردهای مربوط به حوزه سلامت
هدایت و رهبری برنامه های سلامت
برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مبتنی بر شواهد در رابطه با سلامت فردی و اجتماعی
مشتری مداری و پایبندی به تعهدات کشوری و استانی
استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز برای اجرایی برنامه های سلامت محور
بهبود مستمر و کیفی شاخص های سلامت( زندگی طولانی، قدرت جسمی، ذهنی، روحی، عاطفی و اجتماعی بالا برای یک زندگی پویا و مثمر)
اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور کنترل و کاهش عوامل تهدید کننده سلامت(عوامل اجتماعی، زیست محیطی، بیولوژیک و ... )
   تلاش در راستای افزایش آگاهی عمومی از روش زندگی و مهارت کافی در خود مراقبتی
 
 نشانی : سنندج خیابان آبیدرستاد دانشگاه علوم پزشکی
تلفن تماس: 33235445  و 33234225 -087
دور نگار : 33287911 -087
دفتر معاونت بهداشتی : 33283003 - 087