سلامت روان

رسالت

شناسایی، درمان و پیگیری اختلالات روانی در دوران کودکی، بزرگسالی و سالمندی -  ارزیابی تکامل کودکان و مشاوره به والدین - ارزیابی روانی/رفتاری در مدرسه، مشکلات تحصیلی و مسائل روانشناختی دوران بلوغ - اقدامات پیشگیری شامل آموزش مهارت های زندگی، مسایل روانشناختی مرتبط با ازدواج، مهارت های فرزندپروری، مداخله در بحران و بلایا.

کاهش میزان تقاضا و کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد با استفاده از امکانات شبکه بهداشت و درمان کشور. 

 شناخت، برنامه ریزی و مداخلات معطوف به مسایل اجتماعی، و عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با سلامت.

برنامه ها
برنامه سلامت روان
برنامه پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد
برنامه سلامت اجتماعی
فرمها و متون آموزشی برنامه ادغام سلامت روان در نظام شبکه
فرم شرح حال روانپزشکی
دستورالعمل تکمیل فرم شرح حال روانپزشکی
فرم ثبت اختلالات روانپزشکی
پرسشنامه بیماریابی فعال
کتاب بهداشت روان برای کارشناسان بهداشتی
کتاب بهداشت روان برای کاردانهای بهداشتی
کتاب راهنمای مراقبت از بیماری های روانپزشکی بزرگسالان ویژه پزشکان
بهداشت روان برای بهورزان
راهنمای فرم ثبت اختلالات روانپزشکی
فرمها و متون آموزشی برنامه حمایتهای روانی – اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه
گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد