همکاران

معرفی همکاران

میترا کلاهی

سمت:کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مامایی

سابقه کار: 20 سال

ایمیل:mit.kolahi@yahoo.com

شماره تلفن:087133244075

عوامل اجتماعی در سلامت