برنامه های عملیاتی

رسالت و چشم انداز معاونت درمان
 
 
رسالت

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در اجرای اهداف و وظایف سازمانی پیش بینی شده در قانون (تأمین، ارتقاء و نظارت بر خدمات تشخیصی، درمانی و بازتوانی) در سطوح پیش بیمارستانی و بیمارستانی با بهره گیری از فرصتهای محیطی، سرمایه انسانی کارآمد و متعهد، فناوریهای جدید و تجهیزات پزشکی نوین در نمودن ارتقاء کیفیت مستمر فرآیندها، انطباق تصمیمات و عملکردها با استانداردهای علمی و داشتن برنامه مدیریت بحران در شرایط اضطراری، عدالت در تأمین و توزیع خدمات و نیروی انسانی کارآمد درمانی ، ایجاد بستر مناسب و استاندارد برای ارائه خدمات ، نظارت مستمر و اثربخش در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در کلیه مراکز دولتی و خصوصی و تقویت همکاریهای بین بخشی و برون بخشی با کلیه سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه سلامت استان به ذینفع اندر چارچوب برنامه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت مینماید.

 

 

چشم انداز

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان مصمم است، بابهره گیری از ظرفیتهای موجود و در راستای ارتقاء شاخصهای کمی و کیفی با تکیه بر اخلاق حرفه ای و در چارچوب برنامه تحول نظام سلامت در 5 سال آینده، جزء رتبه های برتر حوزه درمان کشور قرار گیرد و به عنوان الگو در این زمینه مطرح شود.

 

 

ارزشها :  پایبندی به اصول

 

 

 

  1. ارتقاء کیفیت مستمر فرآیندهای کاری

  2. مشتری مداری

  3. تأکید بر کار تیمی

  4. افزایش مهارتها

  5. ایجاد انگیزه و خود انگیختگی در کارکنان

  6. یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

  7. اخلاق حرفه ای

  8. هم افزایی

  9. عقلانیت و چابکی سازمانی

  10. صرفه جویی