تماس با معاونت درمان

تماس با معاونت

 
 
 

آدرس: سنندج - میدان آزادی - خیابان حسن آباد - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی - طبقه 4


تلفن: 087-33232555      -     087-33232855