شرح وظایف

شرح وظایف

شرح وظایف واحد آمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کردستان

 

 

 

1-جمع آوری،کنترل،تصحیح و جمع بندی: فرم های فعایت بیمارستانی و مراجعین سرپائی مراکز دانشگاهی-آمار عملکرد اورژانس(فرم شماره 1و2)-آمارماهیانه مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی دراستان-آمار پزشکان فوق تخصص ،فلوشیپ ،عمومی و دندانپزشک(شاغل در حوزه درمان)-آمار مراکز دولتی و خصوصی  درای مجوز فعالیت از حوزه درمان و ارسال پسخوارند مناسب به مراکز درمانی و توجیه رابطین آماری مراکز در صورت لزوم

2-تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه شاخص های مهم آماری و ارائه و ارسال به مراجع ذیصلاح

3-تکمیل سامانه تحت وب  آمار و اطلاعات بیمارستانی(آواب)معاونت درمان وزارت متبوع با همکاری مراکز بیمارستانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی

4-مشارکت در تهیه سالنامه آماری دانشگاه

5-شرکت در کارگاهها،سیمینارها و همایش های مرتبط

6-ارائه آمار کلی یا حسب مورد به معاون درمان،مدیر درمان،اداره نظارت،سایر معاونت ها،ریاست محترم و هیات امناء دانشگاه

7-همکاری با اداره آمار دانشگاه از طریق ارسال اطلاعات مورد نیاز در حوزه درمان

8-ارائه آمار به سایر ادارات و نهادها با هماهنگی حراست و مسئولین مربوطه

9- پایش واحد آمار مراکز درمانی و آموزش پرسنل شاغل در واحد آمار

 
امور بیمارستانها