سال 97   حمایت از کالای ایرانی                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

معرفی مدیر

 
معرفی مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان کردستان


 

 
نام و نام خانوادگی:  سعد ا... اسماعیلی

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای پزشکی

سوابق مدیریتی: مسئول نظارت بر دارو و درمان شبکه سقز - رییس بیمارستان امام خمینی (ره) سقز

مسئولیت فعلی: مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان کردستان
 
s.e1382@yahoo.com
 
 
 
متن
 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال 97  حمایت از کالای ایرانی             |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS