سال 97   حمایت از کالای ایرانی                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

شرح وظایف

 

                                                                            مدیرحوادث وفوریتهای پزشکی         

 

-تدوین خط و مشی‌های استانی فعالیتها در شبکه ارائه خدمت فوریتهای پیش بیمارستانی و بررسی و برآورد نیازهای منطقه تحت پوشش با توجه به جمعیت ساکن در زمینه های مرتبط با ماموریتهای سازمانی.

- نظارت، هدایت، فرماندهی عملیات و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی(تریاژ، انتقال و درمانهای فوری بیماران و مصدومین در فوریتهای پزشکی) در منطقه تحت پوشش در چارچوب نظام شبکه ارائه خدمت

- مدیریت، نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز ارتباطات، مراکز پیام و پایگاه‌های 115 از جهت مطابقت با شاخصها و استانداردها، فرایندهای طراحی شده و ظرفیتهای قابل استفاده.

- برنامه‌ریزی، اولویت بندی و ارائه طرحهای توسعه شبکه ارائه خدمت فوریتهای پیش‌بیمارستانی، منابع انسانی، امکانات و تجهیزات پزشکی و ارتباطی و بررسی موقعیتهای استقرار پایگاهها ی اورژانس 115در منطقه تحت پوشش و تطبیق آن با برنامه‌های پنج‌ساله مطابق قوانین.

- بررسی پوشش امدادی نقاط حادثه خیز و تلاش برای بهبود آن با همکاری سایر سازمانهای ذیربط درمنطقه تحت پوشش و تدوین پیشنهادات منطقه ای و استانی در جهت پوشش فراگیر خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی.

- بهبود استاندارد و تکمیل پوشش کامل شبکه ارتباطی پایگاه‌های اورژانس 115، مراکز پیام و مرکز ارتباطات و رفع نقاط کور در حد امکانات و بررسی و استقرار فناوری‌های نوین ارتباطی و درمانی در شبکه ارائه خدمت.

- تشکیل دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان در سوانح و حوادث غیر مترقبه برای انجام وظایف محوله .

- نظارت، هدایت، فرماندهی عملیات و ارائه خدمات فوریتهای پیش‌بیمارستانی در منطقه تحت پوشش در حوادث طبیعی (غیرمترقبه) و انسان‏ساز (عادی و گسترده) در سطوح دانشگاهی، استانی و همکاری و هماهنگی در سطوح قطب غرب و کشوری متناسب با سطح حادثه و وظایف محوله.

- تشکیل تیمهای عملیات وارزیاب در حیطه ماموریتهای سازمانی.

- انجام پژوهشهای کاربردی و HSR و بررسیهای آماری و تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات استخراج شده از واحدهای تحت پوشش با توجه به شاخصها، دروندادها و بروندادهای شبکه فوریتهای پزشکی پیش‌بیمارستانی و حوادث.

- توانمندسازی نیروی انسانی به منظور افزایش آمادگی تیم های عملیاتی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و سایر واحدهای مرتبط درمنطقه تحت پوشش برای مقابله با تهدیدها و بحرانهای طبیعی و انسان ساز ازطریق مانور، کارگاه آموزشی و....

- اجرای آموزشهای عمومی مردم و ادارات، ارگانها، در زمینه‌های خودامدادی و دگرامدادی، احیا، فوریتهای‌پزشکی و ... .

- آموزش و ارزیابی فعالیت آمبولانسهای مراکز درمانی و آمبولانسهای خصوصی با همکاری مدیریت نظارت و ارزشیابی معاونت درمان و صدور کارت معاینه طبی و ارزیابی ظرفیتها و در جهت استفاده از آنها در سوانح و حوادث غیر مترقبه در سطح منطقه تحت پوشش.

- همکاری با سازمانهای امدادی و برگزاری فعالیتهای مشترک مانند مانورها و عملیات، کارگاههای آموزشی و با ادارت عضو کمیته های و کمیسیون های استانی در چارچوب ماموریتهای سازمانی.

- نظارت، ساماندهی، ارتقاء خدمات و ارزشیابی وضعیت اورژانسهای بیمارستانی.

- هماهنگی و هدایت آمبولانس‌ها ی 115 در حال انتقال بیمار و اخذ سریع پذیرش از  بیمارستانهای مربوطه و هماهنگی اعزام بیماران به بیمارستانها و نیز اعزام بین مراکز درمانی در سطح استان و استانهای مجاور.

- مدیریت اعزام بیماران بین مراکز درمانی از طریق اخذ برنامه‌های آنکال و کشیک بیمارستانها و وضعیت تخت‌های درمانی، اخذ پذیرش، و نظارت مستمر بر اعزام بیماران بین مراکز درمانی (دولتی، خصوصی) سطح استان و استانهای مجاور بصورت شبانه‌روزی و ارائه گزارشهای آماری و تحلیلی به مسئولین.

- بررسی و برنامه‌ریزی به منظور افزایش ظرفیت توان اورژانس 115 و ستاد هدایت امور درمان و برنامه‌ریزی استقرارهای مورد نیاز در ایام ویژه و نیز مصوبات و شوراهای تامین استان و شهرستان.

- برنامه‌ریزی برای بازدید اعضای هیات رئیسه دانشگاه از اورژانس بیمارستانها.

- بررسی الزامات شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و حوادث با رویکرد پدافند غیر عامل.

- بررسی نقاط قوت و ضعف شبکه فوریتهای پزشکی پیش‌بیمارستانی و حوادث در زمان تهدیدهای متعارف و غیرمتعارف

 - امکان سنجی طرحهای نوآوری شده مرتبط با ماموریتهای سازمانی و ارتقای فرآیندهای جاری.

- فعالیت مستمر در ارتباط با دستیابی به شاخصها و استانداردهای تعیین شده و سنجش کیفیت خدمات در منطقه تحت پوشش .

- تهیه و تدوین بانک‌های اطلاعاتی در زمینه‌های مرتبط با ماموریتهای سازمانی.

- پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی، انتظامی، بیمه ها، دادگاهها و ...

- بررسی و رسیدگی به مشکلات بین اورژانس 115 و مراکز درمانی از قبیل بیمارستانها، درمانگاهها و ... در خصوص بیمار فوریتی.

- رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات و شکایت گیرنده‌های خدمات از شبکه فوریتهای پیش‌بیمارستانی، ستاد هدایت و ... .

- بررسی وضعیت تماس‌های تلفنی درخواست امداد و مشاوره و نیز پیگیری برخورد قانونی با مزاحمین تلفنی115 از طریق مراجع قضایی.  

- انجام سایر امور محوله.

 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال 97  حمایت از کالای ایرانی             |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS