رهبری

همایش ها

همایشها و سمینارها

نام همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

آدرس پایگاه اطلاع رسانی

دومین کنگره سلامت مردان-ناباروری مردان

2 الی 4 اسفند 96

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی

-

-

www.smtc.ac.ir

 همایش پیشگیری از خشونت ،چالش ها و راهکارها       

-

 استان کرمان

 -

اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت

19 لغایت 20

 اردیبهشت 97

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

-

پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

5تا8 شهریور97

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

-

چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

6اردیبهشت 97

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.icia.ir

دومین کنگره سراسری روانشناسی و آسیبهای روانی ،اجتماعی

16الی17 تسفندماه 96

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

http://psycho96.zaums.ac.ir

نظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[Results]