رهبری

واحد انتشارات و علم سنجی


        از دلایل ایجاد و رشد گرایش علم‌سنجی؛ اهمیت آن در شناسایی تولیدات علمی پژوهشگران، منابع و پژوهشگران هستۀ هر حوزۀ موضوعی، شناسایی و بررسی شبکه‌های همکاری علمی، شبکه‌های همکاری موضوعی و ایجاد چشم‌اندازهای خرد و کلان پژوهشی است. واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد با ارئۀ گزارش‌های استنادی مربوط به تولیدات علمی دانشگاه، پژوهشگران و حوزه‌های موضوعی، ایجاد ارتیاط با پایگاه‌ها و وب‌سایت‌های مفید حوزه، در اختیار قرار دادن راهنماهای آموزشی، مقالات و کتابچه‌های مفید، اطلاع از رویدادهای علمی مطرح در حوزه و در اختیار قرار دادن نقشه‌های شبکه‌های همکاری علمی هم‌تألیفی (هم‌نویسندگی) و هم‌موضوعی، مخاطبان فرهیختۀ خود را در جهت حرکت مؤثر و مناسب در مسیر رشد و اعتلای علمی-پژوهشی همراهی کند.

واحد علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان


دسترسی های سریعنظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[مشاهده نتایج]