رهبری

اهداف

اهداف

1.      داوری و تایید کتب ترجمه و تالیفی و اختصاص آرم دانشگاه

2.       معرفی کتب در دست ترجمه و تالیفی از کل کشور،

3.       معرفی کتب مصوب شورای انتشارات

4.      مدیریت مجلات دانشگاه

5.      مشاوره در زمینه چاپ کتاب،

6.      مشاوره در زمینه نمایه سازی مجلات در پایگاه های معتبر.

دسترسی های سریعنظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[مشاهده نتایج]