رهبری

هسته مرکزی

معرفی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

اسماعیل قهرمانی

سرپرست کمیته تحقیقات

کارشناس ارشد بهداشت محیط

 

برهان منصوری

دبیر کمیته تحقیقات

دانشجوی دکترای سم شناسی

سالار رستمی

عضو

دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

فاطمه خضر نژاد

عضو

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی

گلاله حسینی

عضو

دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

سحر حاجی میرزایی

عضو

دانشجوی کارشناس ارشد بهداشت محیط

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
  اذان صبح: 8:25
  طلوع آفتاب: 9:34
  اذان ظهر: 15:37
  اذان عصر: 20:12
  غروب آفتاب: 21:40
  اذان مغرب: 21:54
  نیمه شب شرعی: 23:54
  سایت های ویژه
  متن
   
   
   
   
   
   
   کانال تلگرام اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان