رهبری

هسته مرکزی

معرفی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

دکتر شراره کریمی

سرپرست کمیته تحقیقات

متخصص بیماری های دهان و دندان

مهتاب مرادی

دبیر کمیته تحقیقات

دانشجوی دندانپزشکی

نازیه عبدالله کوخی

عضو

دانشجوی دندانپزشکی

ژینو رستم پور

عضو

دانشجوی دندانپزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
  اذان صبح: 7:58
  طلوع آفتاب: 9:11
  اذان ظهر: 15:15
  اذان عصر: 19:43
  غروب آفتاب: 21:18
  اذان مغرب: 21:33
  نیمه شب شرعی: 23:54
  سایت های ویژه
  متن
   
   
   
   
   
   
   کانال تلگرام اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان