رهبری

دانشکده پرستاری-مامایی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
  اذان صبح: 8:24
  طلوع آفتاب: 9:37
  اذان ظهر: 15:41
  اذان عصر: 20:09
  غروب آفتاب: 21:45
  اذان مغرب: 21:59
  نیمه شب شرعی: 23:54
  سایت های ویژه
  متن
   
   
   
   
   
   
   کانال تلگرام اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان