رهبری

دبیر کمیته

معرفی

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی:سروه رضایی

 

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی پرستاری

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
  اذان صبح: 9:11
  طلوع آفتاب: 10:19
  اذان ظهر: 16:23
  اذان عصر: 20:58
  غروب آفتاب: 22:26
  اذان مغرب: 22:40
  نیمه شب شرعی: 23:54
  سایت های ویژه
  متن
   
   
   
   
   
   
   کانال تلگرام اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان