رهبری

دبیر کمیته

معرفی

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی:سروه رضایی

 

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی پرستاری

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
  اذان صبح: 9:25
  طلوع آفتاب: 10:33
  اذان ظهر: 16:36
  اذان عصر: 21:11
  غروب آفتاب: 22:40
  اذان مغرب: 22:54
  نیمه شب شرعی: 23:54
  سایت های ویژه
  متن
   
   
   
   
   
   
   کانال تلگرام اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان