رهبری

پذیرش و ارزیابی شرکتها-         داشتن ایده های کاری دانش محور با جنبه های اقتصادی و اشتغال زایی

-         دارا بودن اهداف کارآفرین اقتصادی و ایده محوری مبتنی بر دانش و فناوری اطلاعات و تجهیزات پزشکی

-         برخورداری از تیم کاری متخصص متناسب با حوزه فعالیت

-         نداشتن تعهد مادی و معنوی به مراکز یا افراد دیگر در زمینه موضوع کاری مورد تقاضا

-         داشتن برنامه کسب و کار (Business Plan) مبتنی بر شناخت بازار با ارائه مواردی از قبیل : توجیه فنی در زمینه توانایی انجام موضوع کاری پیشنهادی متکی بر کارکنان فنی ، تجربیات قبلی ، امکانات صنعتی و ابزار و قطعات موجود و یا قابل دسترس و همچنین توجیه اقتصادی متکی بر نیاز و بازار مصرف داخل یا خارج ، هزینه تمام شده و قابلیت رقابت و ...

  
 
جهت دریافت شرایط پذیرش در مرکز رشد فناوری سلامت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 

واحد های فناور متقاضی پذیرش در مرکز رشد فناوری سلامت جهت دریافت راهنمای عضویت می توانند بر روی لینک زیر کلیک نمایند.
 

جهت دریافت فرم درخواست عضویت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 
نظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[مشاهده نتایج]
فراخوان پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
جهت دریافت متن فراخوان پذیرش واحد های فناور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر روی لینک زیر کلیک نمایید.