رهبری

شرکت های مستقر در مرکز رشد


 

ردیف

واحد فناور مستقر

مدیر عامل

زمینه فعالیت

1

شرکت کردژن

دکتر فردین فتحی

تولید محیط کشت ،تولید پروتئین نوترکیب، تولید موشهای تراریخت

2

شرکت ژیوان طب آسیا

دکتر محمد عبدی

تجهیز پزشکی وآزمایشگاهی ودارویی

 
نظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[مشاهده نتایج]
فراخوان پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
جهت دریافت متن فراخوان پذیرش واحد های فناور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر روی لینک زیر کلیک نمایید.