رهبری

پروپوزال طرح های فناورانه

پروپوزال طرح های فناورانه
پروپوزال امکان سنجی طرح های دارویی
فرم پروپوزال طرح فناوری کیت ها و فرآورده های تشخیص پزشکی
پروپوزال گیاهان دارویی و طب سنتی
پروپوزال امکان سنجی طرح های تجهیزات پزشکی
پروپوزال امکان سنجی طرح ساخت تجهیزات توانبخشی
پروپوزال امکان سنجی طرح های سلول درمانی و پزشکی ترمیمی
پروپوزال امکان سنجی طرح های واکسن
نظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[مشاهده نتایج]
فراخوان پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
جهت دریافت متن فراخوان پذیرش واحد های فناور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر روی لینک زیر کلیک نمایید.