رهبری

وظایف

شرح وظایف :

      مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در راستای دورنمای ترسیم شده برای خود با هدف­ گذاری کلیِ تقویت و  گسترش فعالیت­ های دانایی محور در منطقه به دنبال ماموریت­ های ذیل است:

·         حمایت از تجاری­ سازی نتایج تحقیقاتی

·         حمایت از نوآوری­ ها درزمینه سلامت همسو با نیازهای بازار و تبدیل فرصت­ ها به داشته­ ها

·         توسعه فرصت­ های شغلی برای نیروهای فارغ التحصیل جوان در مراکز رشد واحدهای فناور

·         جذب و بومی سازی فناوری و تلاش جهت شکوفا کردن استعدادهای منطقه ای

·         حرکت در جهت تبدیل  مرکز رشد فناوری سلامت  به عنوان یک پل قابل اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی و همچنین حلقه­ ای واسط بین دانشگاه­ ها و صنایع در منطقه