رهبری

پست الکترونیک

 
 
پست الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
  
 
 
 
 
   اطلاعیه :
  قابل توجه اساتید ،همکاران و دانشجویان محترم:
 
 با توجه به تغییر و ارتقاء سرویس پست الکترونیکی دانشگاه لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.
  
 1- برای ارسال و دریافت ایمیل جدید الزاما به لینک پست الکترونیکی جدید مراجعه فرمایید.
 
2-  برای دسترسی و تخلیه ایمیل های قدیمی در اسرع وقت به لینک پست الکترونیکی قدیم مراجعه فرمایید.
 
3-با توجه به محدود بودن فضای اختصاصی به هرکاربرلازم است که کاربران چند مدت یک بار (حداکثر یک ماه) به ایمیل خود مراجعه و محتوای  Inbox خود را چک و حذف نمایید.
 
4-هنگام ارسال ایمیل برای میل سرورهای خارج از کشور( yahoo,gmail, hotmail) ممکن است ایمیل در پوشه spam دریافت کننده  قرار گیرد.
 
5-از ارائه ایمیل خود به سایت ها و سرویس های نا امن و مشکوک پرهیز نمایید. 
 
ضمنا در صورت بروز هر گونه مشکل در ورود به پست الکترونیکی جدید با مدیریت آمار و فناوری اطلاعات آقایان مرادیان و زیباسرشت به شماره تلفن  33234259 تماس حاصل فرمایید.
.