رهبری

ارباب رجوع

رسول اکرم (ص):
هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است. 
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)
نام دستگاه
نام شهرستان
نام واحد
تاریخ مراجعه
 
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم نمایید.
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند.
آیا خدمت موردنظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
چنانچه درخواست خلاف مقرراتی از جنابعالی شده است، مرقوم فرمایید.
لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور بنویسید.
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
 
 
 
کد امنیتی